Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > O Savezu

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske

SAVEZ NACIONALNIH MANJINA REPUBLIKE SRPSKE formiran je 2003. godine i ima statut, pečat i logo.

Pripadnici nacionalnih manjina udruženi su u Savez preko svojih Udruženja ili individualno u cilju čuvanja svog identiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla.

Čini ga 11 Udruženja nacionalnih manjina: Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Slovaka, Slovenaca i Ukrajinaca.

Zahvaljujući gradonačelniku i gradskoj Upravi grada Banjaluke, Savez ima svoje prostorije u ulici Cara Lazara br. 20 u Banjaluci, koje koriste sva Udruženja prema mjesečnom rasporedu za svoje aktivnosti.

Savez ostvaruje programske ciljeve i zadatke u skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te Zakonom o zaštiti prava pripadnika naconalnih manjina.
Aktivosti Saveza se odvijaju na osnovu plana i programa rada.

SAVEZ NACIONALNIH MANJINA otvoren je za saradnju sa srodnim organizacijama u Republici Srpskoj i BiH i van granica, te sa nevladinim i drugim organizacijama zainteresiranim za zajedničke projekte.

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske je dobrovoljno i otvoreno vanstranačko udruženje građana Republike Srpske u kojoj se dobrovoljno udružuju pripadnici nacionalnih manjina, državljana Bosne i Hercegovine – Republike Srpske radi ostvarivanja prava koja imaju pripadnici nacionalnih manjina po ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Evropskoj konvenciji o zaštiti prava nacionalnih manjina RS, a čija svrha nije sticanje dobiti.

Pripadnici nacionalnih manjina udružuju se u Savez preko svojih udruženja ili individualno u cilju čuvanja svog indentiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla.

Savez će se posebno zalagati za ostvarivanje zaštite građanskih, nacionalnih i vjerskih prava pripadnika nacionalnih manjina udruženih u Savezu.

Ciljevi i zadaci Saveza su:

 • Unapređivanje stvarne jednakosti između konstutivnih naroda i nacionalnih manjina;
 • Njegovanje identiteta nacionalnog porijekla;
 • Stvaranje uslova za njegovanje i čuvanje jezika, običaja, kulture i vjeroispovjesti pripadnika nacionalnih manjina, koji žive na prostorima Republike Srpske;
 • Objedinjavanje i koordiniranje aktivnosti nacionalnih manjina Republike Srpske;
 • Saradnja nacionalnih manjina međusobno i saradnja sa konstutivnim narodima;
 • Ravnopravno učešće sa konstutivnim narodima u kulturnom, društveno-političkom i privrednom životu;
 • Pružanje pomoći pripadnicima nacionalnih manjina u organizovanju i njihovoj aktivnosti;
 • Saradnja sa srodnim organizacijama unutar Bosne i Hercegovine i van granica.

 • Predsjednik
 • Statut Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske
 • Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina RS
 • Video