Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Извјештај Комисије за процјену пројеката културног стваралаштва националних мањина

06.05.2011.


Конкурс за суфинансирање пројеката из области музичке и музичко-сценске дјелатности за 2011. годину био је  отворен у периоду од 13.12.2010. године, а затворен је 31.01.2011. године. 

Избор пројеката за суфинансирање извршила је Комисија за оцјену и стручно вредновање пројеката музичке и музичко-сценске дјелатности, именовану Рјешењем министра просвјете и културе број: 07.030/052-494/11, дана 08.02.2011. године у саставу:

 1. Татјана Милошевић- Мијановић, предсједник
 2. Ивана Перковић, члан и
 3. Горан Ковачић, члан. 

Општи критеријуми, прецизирани Правилником о суфинанирању јавних потреба у култури које пријављени пројекти требају  испуњавати:                         

 • да су квалитетни,
 • да су економични и рентабилни,
 • да имају едукативни програм као дио пројекта,
 • да постоји традиција одржавања,
 • да посједују доказ o обезбјеђеним средствима,
 • да доприносе развоју регионалне и међурегионалне културне сарадње,
 • да промовишу савремене умјетничке форме и изразе,
 • да представљају и афирмишу домаће умјетнике у земљи и иностранству и
 • да учествују на међународно признатим такмичењима и фестивалима - аматерским и професионалним уз писани доказ о категорији којој припада,

 
Посебни критеријуми, прецизирани расписаним Јавним конкурсом, су сљедећи:

 • учешће признатих умјетника из матичне земље;
 • подршка матичне земље у реализацији пројекта;
 • временски период реализације програмских активности и
 • квалитет и комплетност извјештавања у претходној години.

Укупан број пријављених пројеката је 51. Након увида стручне комисије у достављену документацију, утврђено је да 6 пројекaта ниje испуниo услове за суфинансирање.

 Стручна комисија је након појединачне процјене пријављених пројеката, објективним приступом извршила стручно вредновање и рангирање, те предложила суфинанирање 37 пројеката и  износ којим ће се суфинансирати.

Распон бодова који је члан комисије могао додјелити пројекту креће се од 0-100.Максимални број бодова додјељен пројекту износи 74.3, а минималан број додјељених бодова којим се испуњавају услови за суфинансирање, по мишљењу комисије износи  25.

Сви пројекти достављени су у прописаном року.        

Након увида у ранг-листу предложену од стране комисије,  Колегијум Министартсва просвјете и културе је на састанку одржаном дана 28.04.2011. године,  прихватио исту, те дао министру приједлог коначне ранг-листе са износима, коју је министар просвјете и културе у потпуности прихватио.

Одобрене пројекте можете видјети на сајту Владе Републике Српске.