Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk

29.07.2009.

Manjine proglasiti za ustavnu kategoriju Banjaluka - Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk rekao je da bi uslov usklađivanja domaćih propisa sa propisima Evropske unije trebalo da podstakne vlasti u Bosni i Hercegovini da u Ustav uvrste i kategoriju nacionalnih manjina jer Ustav BIH ne poznaje odredbu nacionalne manjine nego su one uvrštene u kategoriju "ostali".


Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk rekao je da bi uslov usklađivanja domaćih propisa sa propisima Evropske unije trebalo da podstakne vlasti u Bosni i Hercegovini da u Ustav uvrste i kategoriju nacionalnih manjina jer Ustav BIH ne poznaje odredbu nacionalne manjine nego su one uvrštene u kategoriju "ostali".

- Prava nacionalnim manjinama zagarantovana su Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i Evropskom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina - rekao je Havreljuk.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Hrvatske Aleksandar Tolnauer, jedan od učesnika okruglog stola "Nacionalne manjine i bezbjednost na Jugoistoku Evrope", rekao je da je Hrvatska pitanje nacionalnih manjina regulisala ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a da su tim zakonom manjine uvedene u javni i politički život te zemlje.

- Savjet za nacionalne manjine djeluje pri Vladi Republike Hrvatske koja je za programe nacionalnih manjina u Hrvatskoj u prošloj godini izdvojila 18 miliona evra - rekao je Tolnauer.
Bosna i Hercegovina kao relativno mali geografski prostor, kako na Balkanskom poluostrvu tako i na evropskom kontinentu, nalazi se u procesu integracija koji podrazumijeva reforme u brojnim oblastima. Jedna od njih se odnosi na pitanje zaštite i ostvarivanja pava nacionalnih manjina. S obzirom na složenu strukturu političkog sistema BIH i aktuelne unutrašnje odnose pitanje položaja i prava manjina nema odgovarajuće mjesto u političkoj agendi.

- Izmijenjeni međunarodni odnosi traže i od globalnih i od regionalnih aktera stalno proučavanje aktuelnih procesa i na toj osnovi definisanje odgovarajućih politika i strategija. BIH ima velike mogućnosti u svim sferama da se u što skorije vrijeme priključi i integriše u mehanizam Evropske unije i bezbjednosnih integracija, posebno kroz aktivno učešće u regionalnim inicijativama, rekla je Tanja Topić, koordinator Fondacije Fridrih Ebert Banjaluka.
Učesnici okruglog stola bili su predstavnici nacionalnih manjina iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, naučnici, univerzitetski profesori, predstavnici institucija Republike Srpske i BIH, nezavisni intelektualci, predstavnici bezbjednosnih struktura i studenti. Okrugli sto organizovali su Centar za međunarodne odnose iz Banjaluke i Fondacija Fridrih Ebert u saradnji sa Savjetom za nacionalne manjine RS.


(Dnevni list Danas)