Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Inicijativa Steve Havreljuka: Nacionalne manjine uvrstiti u ustav

29.07.2009.


 

INICIJATIVA STEVE HAVRELJUKA : Nacionalne manjine uvrstiti u ustav

Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk rekao je juče da bi uslov usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU trebalo da podstakne vlasti u BiH da u Ustav uvrste i kategoriju nacionalnih manjina.

On je naglasio da Ustav BiH ne poznaje odredbu nacionalne manjine nego su one uvrštene u kategoriju ostalih, a da su prava nacionalnim manjinama zagarantovana zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina.

"Ovaj zakon je doprinio da se u okviru Narodne skupštine RS formira Savjet nacionalnih manjina RS koji je savjetodavno tijelo Skupštine i putem tog tijela očekujemo da ćemo moći kvalitetnije i bolje usmjeriti potrebe nacionalnih manjina i ostvariti svoja prava", rekao je Havreljuk novinarima pred početak okruglog stola pod nazivom "Nacionalne manjine i bezbjednost na jugoistoku Evrope".

Havreljuk je dodao da nacionalne manjine u RS dijele sudbinu većinskog naroda i teškog materijalnog položaja.
"Problematika nacionalnih manjina je uobičajena, u prvom redu je tu obrazovanje na maternjem jeziku", rekao je Havreljuk dodajući da je vrlo teško organizovati nastavu na maternjem jeziku neke od nacionalnih manjina, prvenstveno zbog nedostatka kadra, ali i zbog različitog uzrasta i mjesta življenja djece koja bi pohađala nastavu.

On je dodao da na području BiH žive pripadnici 17 nacionalnih manjina od kojih je 11 organizovano u 30 udruženja u RS, koja djeluju u okviru Saveza nacionalnih manjina RS.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Hrvatske Aleksandar Tolnauer, jedan od učesnika okruglog stola, rekao je da je Hrvatska pitanje nacionalnih manjina regulisala ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a da su tim zakonom nacionalne manjine uvedene u javni i politički život te zemlje.
Tolnauer je naglasio da Savjet za nacionalne manjine djeluje pri Vladi Hrvatske koja je za programe nacionalnih manjina u Hrvatskoj u 2007. godini izdvojila 18 miliona eura.
Organizatori okruglog stola su Centar za međunarodne odnose iz Banjaluke i Fondacija "Fridrih Ebert".

U radu okruglog stola učestvauju predstavnici nacionalnih manjina iz BiH i Hrvatske, predstavnici institucija RS i BiH.

Izvor: Dnevne novine DAN

Admin: Mirko R.