Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Posjeta Domu nacionalnih manjina u Pragu

11.11.2019.


Prag, 8. novembar 2019. godine

U Vocelovoj ulici na broju 602, u upravnom okrugu Prag 2, u impozantnoj četvorospratnoj zgradi smješten je Dom nacionalnih manjina Grada Praga. Ideja o osnivanju Doma nacionalnih manjina u Pragu postoji još od 1990. godine uporedo sa osnivanjem udruženja nacionalnih manjina u kontekstu procesa demokratizacije i ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Gradska uprava grada Praga tokom 2000. godine počinje sa realizacijom projekta da se dodijeli jedan reprezentativan prostor koji bi bio sjedište svih udruženja nacionalnih manjina. Dom nacionalnih manjina u Pragu počinje sa radom tek 2006. godine nakon rješavanja dugih administrativnih i sanacijskih problema. Danas u ovom zajedničkom prostoru rade 11 udruženja nacionalnih manjina.

Domaćini radnog satanka u Pragu u Domu nacionalnih manjina bili su direktor DNM g. Jakub Štedron, gđa. Gordana Rajilić, predstavnica srpske nacionalne manjine, g. Ladislav Goral, predstavnik romske nacionalne manjine i g. Jovan Mitrović novoizabrani član Vlade R. Češke za pitanja nacionalnih manjina – predstavnik srpske nacionalne manjine.

Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover i  Maja Kremenović, predsjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske upoznali su domaćine sa radom i funkcionisanjem Saveza i Savjeta nacionalnih manjina, na koji način su organizovana udruženja, te o glavnim aktivnostima, projektima i teritorijalnoj zastupljenosti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Posebno je predstavljen bogat rad udruženja – članica Saveza kao i glavne aktivnosti Saveza i Savjeta u oblasti promocije i prava nacionalnih manjina. 

Takođe, rad srpske nacionalne manjine i način organizovanja brojnih kulturnih aktivnosti Srba u Češkoj predstavila je gđa. Rajilić sa posebnom pažnjom na rad „Srpskog kulturnog društva – Radost“ i njegovim sekcijama. 

Zaključak uspješnog dvočasovnog sastanka je taj da se sagledaju sve mogućnosti za povezivanje srodnih udruženja kroz projekte prekogranične saradnje.

Republika Češka Zakonom o etničkim i nacionalnim manjinama iz 2001. godine, priznala je prava za 14 grupacija nacionalnih manjina i to – Bjelorusi, Bugari, Hrvati, Mađari, Nijemci, Poljaci, Romi, Rusini, Rusi, Grci, Slovaci, Srbi, Ukrajinci i Vijetnamci. 

M. K.