Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Održani sastanci sa predstavnicima Vlade Republike Slovačke za pitanja nacionalnih manjina

00.00.0000.

Bratislava, 7. novembar 2019.


Kancelarija Vlade Republike Slovačke za Slovake u dijaspori i Kancelarija Povjerenika Vlade Republike Slovačke za nacionalne manjine, bili su domaćini dva uspješna radna sastanka koji su održani 7. novembra 2019. godine u Bratislavi (Slovačka). 

Sastancima su prisustvovali Franjo Rover ispred Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i Maja Kremenović ispred Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske.

Prvi sastanak upriličen je sa Nj. E. ambasadorom g. Janom Varšo, predsjedavajućim Kancelarije Vlade Republike Slovačke za Slovake u dijaspori i gđom. Milinom Sklabinski iz odjeljenja za kulturu ove Kancelarije. 

Ljubazne domaćine, upoznali smo sa radom i funkcionisanjem Saveza i Savjeta nacionalnih manjina, na koji način su organizovana udruženja, te o glavnim aktivnostima, projektima i teritorijalnoj zastupljenosti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. 

Posebno interesovanje ambasadora Varša bilo je za rad i aktivnosti jedinog Udruženja Slovaka u Republici Srpskoj, te o mogućnostima intenzivnije saradnje sa ovom Kancelarijom. Takođe, informisao nas je o aktuelnom Javnom pozivu za projekte kulture udruženja Slovaka u dijaspori kao i način sufinansiranja projekata kulture od strane ove Kancelarije. 

Domaćin drugog sastanka bio je g. Laslo Bukovski, povjerenik Vlade Republike Slovačke za nacionalne manjine sa saradnicima. Takođe, g. Bukovskog smo informisali o radu i funkcionisanju Saveza i Savjeta nacionalnih manjina, važećim zakonodavstvom u oblasti zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina i načinima ostvarene saradnje sa institucijama Republike Srpske. 

Posebno intersovanje Povjerenika bilo je za način predlaganja i izbora članova Savjeta nacionalnih manjina, te na koji način je uređen zakonodavni okvir u vezi prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. U nastavku sastanka g. Bukovski predstavio je i zakonodavni i institucionalni okvir koji štiti prava pripadnika 12 grupacija nacionalnih manjina u Republici Slovačkoj.

Republika Slovačka zvanično je priznala 13 grupacija nacionalnih manjina – Bugari, Česi, Hrvati, Mađari, Moravci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rusini, Rusi, Srbi, Ukrajinci i Jevreji. Prema poslednjem Popisu stanovništva iz 2018. godine pripadnici nacionalnih manjina u R. Slovačkoj čine oko 18,5% stanovništva.  

M. K.