Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Održan zajednički sastanak predstavnika Kluba Ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske, Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske i članova Upravnog odbora Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

19.06.2019.

U prostorijama Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, u utorak 18. 06. 2019. godine održan je zajednički sastanak predstavnika Kluba Ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske, Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske i članova Upravnog odbora Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.


Ovaj zajednički sastanak je organizovan na inicijativu predsjednika Saveza, Franje Rovera a povodom imenovanja novog saziva Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske.

U svom prigodnom obraćanju, Rover je naglasio neophodnost organizovanja ove vrste sastanaka kako bi se na najbolji mogući način koordinirale zajedničke aktivnosti između sva tri tijela, a takođe da se nastave zajedničke započete aktivnosti koje se odnose na pripremu Strategije za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2020 – 2024.

Ispred Vijeća naroda Republike Srpske - Kluba delegata iz reda Ostalih, prisutne su pozdravili Franc Sošnja i  Aleksandra Dalšašo Lepir, kao i Jovana Čarkić, generalni sekretar Vijeća naroda Republike Srpske. U svojim obraćanjima istakli su da je dosadašnja saradnja sa Savezom bila korektna i uspješna te da se u narednom periodu očekuje i bolja saradnja sa Savjetom.

Na poziv Saveza, odazvao se i predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH, Andrija Svatok koji je naglasio da postojeću saradnju treba nastaviti a takođe je predložio održavanje jednog zajedničkog sastanka predstavnika svih savjetodavnih tijela nacionalnih manjina.

Istog dana, održana je i Prva sjednica četvrtog saziva Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, na kojoj je usvojen Plan rada za 2019. godinu, te smjernice za rad ovog savjetodavnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednica Savjeta Maja Kremenović upoznala je prisutne u vezi zaključaka sa održane Prve sjednice. Aktuelni saziv Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske broji 12 članova. 

Savez će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti organizacije sličnih sastanaka u svrhu koordinacije zajedničkih i pripreme novih aktivnosti.

M. K.