Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Takmičenje učenika osnovnih škola Prijedora o poznavanju nacionalnih manjina u BiH – „Upoznajmo se!“ Prijedor, 15. 02. 2019.

18.02.2019.

Sportska dvorana „Mladost“ u Prijedoru bila je mjesto održavanja Prvog takmičenja učenika osnovnih škola Prijedora o poznavanju nacionalnih manjina u BiH – „Upoznajmo se!“, a koje je održano 15. 02. 2019. godine


U ime Grada Prijedora  domaćina  takmičenja, prisutnim gostima se obratio Aleksandar Miljuš, zamjenik gradonačelnika Prijedora koji je pored srdačne dobrodošlice svim učenicima-takmičarima, njihovim nastavnicima i drugim  gostima naglasio da Grad Prijedor već dugi niz godina gaji dobre odnose na udruženjima nacionalnih manjina i ti su odnosi iz dana u dan sve bolji, a posebno što ovu lokalnu zajednicu izdvaja je to da su među prvim gradovima u BiH koji su u svojoj budžetskoj stavci ima sredstva namijenjena za podršku radu udruženjima nacionalnih manjina.

Predstavnik  Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Igor Kotjelnikov rekao je da je Ministarstvo prepoznalo i podržalo ovaj projekat kojeg realizuju osnovne škole iz Bijeljine, Lopara i Ugljevika, a u kojem Savez nacionalnih manjina Republike Srpske učestvuje unazad četiri godine, a čija su pozitivna iskustva prenešena i u Prijedor. Sigurno, Ministarstvo će graditi, nadograđivati, zajedno sa nastavnicima, učenicima i svim subjektima koji budu raspoloženi da zajedno grade kulturu nacionalnih manjina, a to je, znamo sigurno, jedno veliko bogatstvo naglasio je Kotjelnikov tokom svog obraćanja. 

Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover rekao je da je značaj ove manifestacije veliki i izrazio zaovoljstvo što je ona organizovana i u Prijedoru. Prilikom svog prigodnog obraćanja, Rover je naglasio da je ovaj projekat prenijet iz Semberije i sve ono što je imao priliku vidjeti a što se odnosi na prezentacije, panoe i kuhinje, i da ništa Semberija nije u prednosti u odnosu na Prijedor što se tiče kvaliteta pripreme i prezentovanog. Posebnu pohvalu uputio je učenicima i nastavnicima koji su dali svoj trud i doprinos za pripremu ovog takmičenja. 

Ovogodišnjem takmičenju se odazvalo 12 osnovnih škola sa preko 90 učenika osmog razreda, gdje su zajedno sa svojim nastavnicima, pedagozima i direktorima pripremali predstavljanje po jedne nacionalne manjine i prema sljedećem redoslijedu:

1. SLOVENCI        JU OŠ “Ćirilo i Metodije“ Trnopolje

2. JEVREJI JU OŠ „ Dositej Obradović“ Prijedor

3. CRNOGORCI JU OŠ „Branko Ćopić“ Prijedor

4. POLjACI JU OŠ „Mladen Stojanović“ Ljubija

5. TURCI         JU OŠ „ Dositej Obradović“ Prijedor

6. SLOVACI             JU OŠ „Branko Radičević“ Petrovo

7. ROMI         JU OŠ „Kozarac“  Kozarac 

8. RUSINI JU OŠ „Jovan Dučić“ Lamovita

9. RUMUNI JU OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska

10. ALBANCI         JU OŠ „Desanka Maksimović“ Prijedor

11. MAKEDONCI JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Busnovi

12. NIJEMCI         JU OŠ „ Branko Ćopić“ Prijedor

13. RUSI         JU OŠ „Petar Kočić“ Prijedor

14. MAĐARI            JU OŠ „ Desanka Maksimović“ Prijedor

15. UKRAJINCI JU OŠ „ Petar Kočić“ Prijedor

16. ČESI         JU OŠ „Jovan Cvijić“ Brezičani

17. ITALIJANI      JU  OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska

Prema propozicijama takmičenja, tročlana komisija je pažljivo pratila realizaciju svake etape takmičenja. 

Nakon sabiranja svih dodijeljenih bodova, najbolje tri ekipe učenika osnovnih škola su: 

1. mjesto JU OŠ „ Dositej Obradović“ Prijedor – tema: Turci

2. mjesto JU OŠ „Branko Ćopić“ Prijedor – tema: Crnogorci

3. mjesto JU OŠ „ Branko Ćopić“ Prijedor – tema: Poljaci

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pomogao je organizaciju ovogodišnjeg takmičenja, a takođe nastaviće aktivnosti na promociji i saradnji sa ovim školama koje predstavljaju jedinstven primjer pozitivne prakse o učenju o nacionalnim manjinama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Posebnu zahvalnost upućujemo Misiji OSCE u BiH koja je obezbjedila dodatne primjerke priručnika za učenike i nastavnike „Upoznajmo se! – Priručnik za učenike o kulturi, baštini i tradiciji nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“ autor Leonard Valenta, a čiji je izdavač Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.   

Takođe, Savez nacionalnih manjina Republike Srpske upućuje zahvalnost i svim udruženjima nacionalnih manjina koja su se odazvala i za ovu priliku obezbjedila komplete narodnih nošnji nacionalnih manjina, a koje su upotpunile i scenske prezentacije učenika.

M. K.