Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Održan radni sastanak sa ministricom Rešić

17.01.2019.


U Banjaluci, 16. 01. 2018. godine, ministrica uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić upriličila je radni sastanak sa predstavnicima Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Ispred Saveza, ovom sastanku su prisustvovali Franjo Rover, predsjednik, Jovana Čarkić i Maja Kremenović.

Teme sastanka su se odnosile na aktivnosti u vezi sa pripremom Strategije za nacionalne manjine u Republici Srpskoj kao i o saradnji ovog ministarstva sa Savezom.

U uvodnom dijelu sastanka govorilo se o izradi Strategije za nacionalne manjine u Republici Srpskoj, aktivnostima koje predstoje a odnose se na obradu prikupljenih podataka podsredstvom upitnika te izradu nacrta ovog dokumenta. Prema planu ovog ministarstva, finalizacija ovog dokumenta i njegovo usvajanje očekuje se do kraja kalendarske godine. Naredni sastanak imenovane Radne grupe na izradi Strategije biće upriličen do kraja januara.

U drugom dijelu sastanka više se govorilo o radu Saveza kao udruženja od javnog interesa, postignutim rezultatima i problemima.  

Predsjednik Saveza Franjo Rover informisao je ministricu o planovima i aktivnostima Saveza za 2019. godinu, aktuelnim projektima, radu i učešću Saveza na izradi Strategije i drugim pitanjima koja se odnose na nacionalne manjine.

Trenutni najveći projekat Saveza je „Takmičenje osnovnih škola o poznavanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“ u sklopu kojeg će u februaru biti realizovana 3 takmičenja i to u Bijeljini, Prijedoru i Prnjavoru. Ove godine ovim takmičenjem je obuhvaćena 41 osnovna škola iz 5 opština a namjera Saveza da u dogledno vrijeme uključi što je moguće više i škola i lokalnih zajednica u ovaj projekat. 

U vezi aktuelnih problema oko načina finansiranja Saveza, predsjednik Rover posebno je skrenuo je pažnju da Savez nije zadovoljan trenutnim načinom finasiranja. Nezadovoljstvo u vezi načina finansiranja se odnosi na kašnjenja u doznaci sredstava za rad, što u mnogome predstavlja problem oko sufinaniranja brojnih aktivnosti i tekućih obaveza. Izrazio je želju da se u budućnosti za rad Saveza isplaćuju redovne kvartalne tranše ili će u suprotnom biti dovedeno u pitanje rad Saveza.

Ministrica Rešić pohvalila je dosadašnji rad Saveza i izrazila spremnost da pomogne u prevazilaženju problema a koji se odnose na način finansiranja i redovnije doznake sredstava za rad.

M. K. 

(link)