Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Prekogranična posjeta Subotici i Segedinu

08.06.2018.

Predstavnici Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover i Maja Kremenović i predsjednica Udruženja Mađara Republike Srpske „Mayar Szo“ Irena Milivojević u periodu od 30. maja do 01. juna 2018. godine boravili su u Subotici i Segedinu, a sve u povodu aktivnosti koje se odnose na prekograničnu saradnju.


U Subotici su upriličena tri radna sastanka. Prvi od sastanaka je upriličen sa Jene Hajnalom, predsjednikom Nacionalnog savjeta mađarske nacionalne manjine sa kojim su razmijenjena iskustva u vezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na mađarsku nacionalnu manjinu, kao i sa promocijom i čuvanjem kulture nacionalnih manjina. G. Hajnal je pozdravio inicijativu Saveza da se upriliči ovakva vrsta sastanka, te je izrazio želju u vezu buduće saradnje sa Savezom kao i sa Udruženjem Mađara Republike Srpske „Magyar Szo“.

Drugi sastanak je upriličen sa Ileš Feherom, književnikom i književnim prevodiocem a koji nas je upoznao sa svojim književnim radom na mađarskom i srpskom jeziku. Sa g. Feherom, Savez je sarađivao prilikom objave publikacije „Atlas evropske lirike“ a koja je pozitivno primljena od strane čitalačke publike.

Posljednji u nizu sastanaka obavljen je sa umjetničkim rukovodiocem Udruženja „Talentum“ iz Subotice, Rolandom Brezovskim i predsjednikom Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara u Subotici Šutuš Aronom o mogućnostima saradnje. Udruženje „Talentum“ radi na promociji mađarske kulture i umjetničkotg obrazovanja te posebnu pažnju posvećuju mladima uzrasta od 4 do 26 godina u oblastima muzičkog obrazovanja, plesa, glume i primijenjene umjetnosti.

 

U Segedinu, upriličena su dva sastanka sa Zitom Nađ, predsjednicom Folklornih grupa Južne Nizije u Mađarskoj čije je središte u Segedinu i Matom Sanfia rukovodiocem i učiteljem narodnih igara u folklornim grupama „Hatetudnád“, „Szöregi Rezegők“ i „Homoki Csűrdögölő“ iz Segedina. Uvaženim domaćinima predstavili smo rad Saveza u okviru promocije kulture i festivalskih aktivnosti te namjeru i mogućnosti za saradnju i organizaciju dolaska ovog kulturno-umjetničkog društva na neku od naših mnogobrojnih aktivnosti. G. Sanfia predstavio je rad folklornih grupa sa kojima radi, repertoar kao i način na koji su organizovani.

 

Našim domaćinima u Subotici i Segedinu poklonili smo i neke od Savezovih publikacija.

Nakon svih aktivnosti koje smo realizovali u toku dva radna dana, Savez će poduzeti i dodatne mjere u vezi sa pripremom narednih projekata za prekograničnu saradnju, a u koje  će svakako biti uključeno i Udruženje Mađara RS „Magyar Szo“.

M. K.