Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2018. godinu

11.04.2018.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi Republike Srpske za 2018. godinu, sa planiranim iznosom od 650.000 maraka, i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2018. godini, sa planiranim iznosom od 40.000 maraka.

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske, raspisano je osam pojedinačnih konkursa iz oblasti kulture i umjetnosti i to iz: filmske umjetnosti, pozorišne umjetnosti, književnih manifestacija, izdavaštva, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, vizuelne umjetnosti i multimedije, kulturnog nasljeđa i kulturno-umjetničkog amaterizma te projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske.

Novina u odnosu na prethodne godine je da će biti sufinansirani projekti iz oblasti kulturnog nasljeđa koji se odnose na promociju i popularizaciju, odnosno istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 70 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno te odredbi o načinu bodovanja projekata, vršiće stručne komisije koje će imenovati ministar prosvjete i kulture.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija o konkursu i samoj proceduri te najčešće postavljanim pitanjima sadrži Vodič kroz javne konkurse za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umjetnosti, koji je dostupan uz prateću dokumentaciju.

Svi konkursi, uz prateće neophodne obrasce za prijavu te obrasce za procjenu kvaliteta prijavljenih projekata, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (www.vladars.net) i na portalu eKultura (www.ekulturars.com).

Konkursi ostaju otvoreni 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 10. maja 2018. godine.

 

Izvor - LINK