Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Bilten - "Riječ nacionalnih manjina" broj 2.

27.07.2017.


Poštovani čitaoci,


Nastavljajući aktivnosti iz prethodne godine u vezi sa pripremom zajedničkog štampanog izdanja koji na jednom mjestu obuhvata informacije o realizovanim aktivnostima u 2016. godini, pred vama se nalazi drugi broj našeg zajedničkog biltena.
U pet tematskih odjeljaka, obuhvatili smo informacije koje se odnose na kulturu, jezik, obrazovanje, saradnju sa institucijama vlasti, prekograničnu saradnju, medije i druge kako bismo informisali sve naše vjerne čitaoce o našem i radu naših udruženja.

Drugi broj biltena „Riječ nacionalnih manjina Republike Srpske“ dostupan je i u elektronskom obliku kojeg možete preuzeti sa sljedećeg linka