Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Sedma redovna i izborna Skupština udruženja

17.06.2016.

Sedma redovna i izborna Skupština Udruženja Slovenaca Republike Srpske "Triglav" održana je 31.5.2016. godine sa početkom u 19.00, u prostorijama Kluba nacionalnih manjina, Banja Luka.


Na skupštini se raspravljalo o radu tokom prethodne tri godine (2012-2015.), programu rada za naredni period, te je vršen izbor rukovodstava Udruženja. 

Izvještaj o radu za prethodni period, a u ime Izvršnog odbora Udruženja, je podnijela Nataša Kajmaković. Na skupštini je razmatran i finansijski izvještaj Udruženja, koji je izložila Tatjana Vranješ, sekretar Udruženja. 

Sve pomenute izvještaje je pregledao Nadzorni odbor udruženja, te je dao svoj izvještaj, koji je iznio Siniša Čenić, član toga odbora, konstatujući da je Udruženje obavljalo svoje aktivnosti u skladu sa važećim propisima, ali i aktima Udruženja, prije svega Statutom i programskim zadacima udruženja.

Nakon izlaganja izvještaja, učesnici skupštine su o istima diskutovali, a na kraju ih jednoglasno usvojili. Istaknuta je potreba za uključivanjem što većeg broja članova, naročito mlađih, u ostvarivanju projekata, odnosno programskih opredjeljenja Udruženja. Pohvaljen je rad dosadašnjeg rukovodstva.

Novo rukovodstvo udruženja je izabrano jednoglasnim usvajanjem prijedloga dosadašnjeg Izvršnog odbora udruženja, s obzirom da je nije bilo drugih prijedloga. Prijedlog sastava IO koji je usvojen na skupštini je: predsjednik Udruženja Marija Grbić, potpredsjednik Nataša Kajmaković, odbor za kulturne djelatnost Viktor Debeljak, odbor za obrazovanje i sport Marija Petković, odbor za humanitarne i socijalne poslove Zlatan Memon, odbor za opšte i pravne poslove Nevena Lučić Tomić, odbor za odnose sa javnošću i marketinšku djelatnost Ana Marjanović, te Siniša Ambrožić, Darko Mijatović, Mladen Lunić i Dario Ukmar kao članovi IO. Nadzorni odbor: predsjednik NO Vojislav Dimitrijević, a Zdenka Jelić i Bruno Ukmar kao članovi NO. Za sekretara i blagajnika je izabrana Tatjana Vranješ.

Nakon izbora rukovodstva, Darko Mijatović je predstavio program rada za naredni period do 2019. godine. Osim nabrajanja programskih ciljeva, koji su ostali nepromjenjeni, istaknuta je potreba što tješnjeg povezivanja sa nekim mjestima u Sloveniji, a isto tako sa državnim institucijama Republike Slovenije, te nevladinim sektorom (Slovenačka iseljenska matica, Svjetski slovenački kongres, Društvo za razvijanje dobrovoljnog rada Novo mesto), mnogim kulturnim udruženjima i školama. Posebno je podvučena uloga i važnost efikasnog rada novoizabranog Izvršnog odbora.

Radom skupštine je rukovodilo radno predsjednišvo koje su članovi skupštine izabrali i to u sastavu: Vojislav Dimitrijević, predsjedavajući, Marija Petković, član, Tatjana Vranješ član-zapisničar.