Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Bilten - "Riječ nacionalnih manjina" broj 1.

11.04.2016.


Poštovani čitaoci,
 
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske u 2015. godini pokrenuo je inicijativu i uobličio u projektnu ideju da se na jednom mjestu publikuje i objavi većina tekstova informativnog sadržaja o radu Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske kao i udruženja nacionalnih manjina, naših članica.
Namjera nam je bila da i na ovaj način podstaknemo naše članice da aktivnije pristupe izvještavanju i informisanju o događajima iz njihovih udruženja i lokalnih zajednica te da promovišemo njihov dugogodišnji rad.
U sedam tematskih cjelina, nastojali smo da obuhvatimo informacije koje se odnose na kulturu, jezik, obrazovanje, saradnju sa vlastima, prekograničnu saradnju, medije i druge kako bismo pružili bolju sliku i promovisali primjere dobre prakse i sam naš rad.
Svjesni smo činjenice da nismo mogli obuhvatiti sve dostavljene tekstove i informacije koje se odnose na rad naših članica, ali ćemo imati u vidu da u narednom broju koji se planira u 2016. godini obuhvatimo što je moguće više informacija.
 
M. K.