Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Održane Redovna i Izborna Skupština Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

21.03.2016.


U petak, 18. marta 2016. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci održane su dvije sjednice Skupštine Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.

Redovnoj sjednici prisustvovalo je 30 delegata koji su usvojili Izvještaj o radu Saveza za 2015. godinu, Izvještaj nadzornog odbora za 2015. godinu te izmjene i dopune Statuta čime je dvogodišnji mandat starog rukovodstva i delegata završen. Izmjenama i dopunama Statuta određeno je da mandat rukovodstvu Saveza traje četiri godine, umjesto dosadašnjeg dvogodišnjeg mandata.U prethodnoj godini rukovodstvo Saveza u saradnji sa udruženjima realizovalo je 85 % Plana rada za 2015. godinu

Izbornoj skupštini prisustvovalo je ukupno 33 delegata iz svih gradova Republike Srpske gdje postoje registrovana udruženja nacionalnih manjina. Delegati novog četverogodišnjeg mandata izabrali su novo rukovodstvo kojeg čine predsjednik i potpredsjednik Saveza, te nove članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Delegati su ukazali povjerenje dosadašnjem predsjedniku Franji Roveru, koji će obnašati funkciju predsjednika i u narednom mandatu. Novi potpredsjednik Saveza je Danijel Kovč predstavnik Poljaka.

Pored brojnih tema o kojima se raspravljalo, jedan od prioritetnih ciljeva i u 2016. godini biće priprema i realizacija projektnih prijedloga kao i aktivnije učešće u predstojećim Lokalnim izborima.

M. K.