Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Otvaranje lektorata slovenačkog jezika u Sarajevu

07.10.2015.


U utorak, 29. septembra, je u Sarajevu svečano otvoren lektorat slovenačkog jezika. Lektorat je već radio od 1955-1992. godine, kada je zatvoren usljed rata. Nakon šezdeset godina, ponovo je zaživio i to je velik događaj za obe države. Novi lektor je Pavel Ocepek.

Otvaranje lektorata ima simbolični i praktični značaj, jer utiče na odnose među državama. Veze između Slovenije i Bosne i Hercegovine su stalne, a jezik može biti značajan činilac povezivanja. Slovenački jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu neće biti samo akademski predmet, organizovaće se kursevi za sve kojima je potrebno znanje jezika zbog privredne saradnje. Saradnja između Filozofskog fakulteta iz Ljubljane i Filozofskog fakulteta iz Sarajeva je nakon prekida zbog rata zaživjela već 1997. godine, te postoji veliki broj razmjena studenata i profesora. Zajednički visokoškolski prostor znači više mogućnosti za otvaranje univerziteta. U jednoj godini su premostili birokratske prepreke i potpisali ugovor o uspostavljanju lektorata. To ne bi bilo moguće bez velike podrške Ambasade Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini i saradnje Centra za slovenački kao drugi/strani jezik. Želja dekana sarajevskog Filozofskog fakulteta je da u Ljubljani prepoznaju potrebu za lektoratom bosanskog jezika. 

 

Svečani govornik na otvaranju je bio gospodin Gorazd Žmavc, ministar za Slovence po svijetu. Pored njega su govorili još prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta Sarajevo, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekan Filozofskog fakulteta Ljubljana, i mag. Iztok Grmek, Ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini. Naglasili su da danas nastavljaju tamo, gdje je ta priča nasilno prekinuta prije dvadesettri godine. Zadnjih godina je u Sarajevu održavana i dopunska nastava slovenačkog jezika. Lektorat će nadgraditi napore za širenjem slovenačkog jezika i kulture, zato je ambasador Iztok Grmek učiteljicu dopunske nastave slovenačkog jezika Anu Pulko i lektora Pavla Ocepka naveo kao značajne saradnike Ambasade. Početak nove školske godine je dekan Branka Kalenić Ramšak označila kao "taj veseli dan", jer su slovenački gosti biblioteci Filozofskog fakulteta Sarajevo poklonili 350 knjiga. Naglasila je: "Sada, kada je Evropa preplavljena izbjeglicama, opet se pitamo da li gradimo zidove ili mostove. Odgovor je samo jedan: treba graditi mostove." Otvaranje lektorata potvrđuje vjeru u suživot naroda. Da je događaj značajan i za Slovence, koji žive u Bosni i Hercegovini, svojim prisustvom su potvrdili predstavnici udruženja Slovenaca iz Sarajeva, Kaknja, Zenice i Banjaluke, te predsjednik Saveza slovenačkih društava u Bosni i Hercegovini »Evropa sad« Darko Mijatović. Nakon pozdravnih govora, uslijedio je kulturni program, koji je pripremio Pavel Ocepek. Značajne riječi na otvaranju su bile dijalog i saradnja, a Pavel Ocepek je dodao i riječ ljubav, jer je recital moderne poezije naslovio »Put ka ljubavi i još malo dalje«. 

 

Barbara Hanuš