Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Održan sastanak o pitanjima nacionalnih manjina u BiH

15.05.2014.

Predstavnici Vlade Republike Srpske održali su juče, u Banjaluci, zajednički sastanak sa predstavnicima Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Savjeta nacionalnih manjina Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske – Klub delegata iz reda ostalih naroda.


Na sastanku, koji je bio održan u prostorijama Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, razmatrana je radna verzija Strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH.
 
Vlada Republike Srpske ranije je podržala izradu ovog dokumenta, imenujući svoje predstavnike u radnu grupu za izradu Strateške platforme.
 
Učesnici sastanka su se saglasili da je predloženi dokument potrebno značajno unaprijediti, prije njegovog usvajanja.
 
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, Savjet nacionalnih manjina Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeće naroda Republike Srpske – Klub delegata iz reda ostalih naroda će, u roku od 15 dana, dostaviti svoje primjedbe na predloženi dokument Vladi Republike Srpske.
 
Dogovoreno je da se za Republiku Srpsku izradi akcioni plan, sa preciziranim vremenskim periodom, u kojem će biti izvršene mjere i aktivnosti, s ciljem unapređenja položaja nacionalnih manjina.