Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj

06.07.2012.
Na prostoru Republike Srpske postoje vjerski lokaliteti s dugom tradicijom, duhovnošću i arhitekturom sva tri konsitutivna naroda i nacionalnih manjina, koji mogu biti veoma atraktivni za razvoj vjerskog turizma.

Ovaj vid turizma nije imao adekvatnu turističku valorizaciju, a ako se imaju u vidu iskustva turistički afirmisanih vjerskih destinacija sa značajnim turističkim prometom, postoji opravdanost razvoja i afirmacije ovog vida turizma.

Religiozni (vjerski) turizam je, prema definiciji koja je donijeta 1990. u Raveni, na Prvom konkresu religioznog turizma: „humana promocija, oblik solidarnosti i prijateljstva, susret naroda, njihovih kultura i religija, učenje mira među ljudima, poštovanje prirode i valorizacija prirodnog i kulturnog dobra“.

Definisanje postojećeg međuodnosa vjerskih objekata i turizma, odnosno turističkih kretanja ka vjerskim objektima, kao i odnosa u skorijoj budućnosti, osnovna je intencija ovog rada, sa ciljem da se spoznaju stvarne relacije između pojmova čiji odnos do sada kod nas nije bio predmet opsežnijih rasprava.

Vjerski objekti nacionalnih manjina nisu na adekvatan način posmatrani, kada je u pitanju promocija kulturno–turističkih resursa RS. Nacionalne manjine u RS su u prošlosti kroz ove objekte manifestovale vjerske običaje, kulturu, narodnu nošnju i sve ono što ih čini specifičnim.

Projektom „Vjerski objekti nacionalnih manjina u RS“, koji je organizovan krajem 2011. godine u saradnji sa Međunarodnim udruženjem naučnih radnika – AIS, želimo da uputimo na duhovne i vjerske vrijednosti nacionalnih manjina u RS, ne samo turiste, nego i sve nas koji o njima ne znamo dovoljno. Putovanja ka ovim objektima će svakako doprinijeti boljem razvoju još uvijek nedovoljno razvijenog vjerskog turizma u RS. Želja nam je da kulturnim i duhovnih sadržajem  obogatimo turističku ponudu RS i na taj način povećamo broj potencijalnih dolazaka u RS i širimo pozitivan imidž tolerantne i multikulturalne sredine.

Projekat je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske.

Interaktivna mapa vjerskih objekata u Republici Srpskoj dostupna je na našem portalu, na početnoj strani, a možete je pogledati i ovde.

 

Izvor:  Zbornik radova Nacionalne manjine u Republici Srpskoj,
Vjerski objekti nacionalnih manjina u funkciji promocije u turizmu, dr Aleksandar Đurić,
Banja Luka, 2011.

Priredio: Daniel Grujić