Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Neophodno više brige o manjinskim narodima

16.03.2012.


Predstavnici Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i Federacije BiH odžali su proteklog vikenda sastanak s predstavnicima vlada RS, Federacije BiH i Brčko distrikta, po pitanju izrade strategije za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH.

Franjo Rover, član Saveza nacionalnih manjina RS, istakao je da je formirano šest radnih grupa, te Upravni i Nadzorni odbor za sprovođenje strategije.

U svakoj radnog grupi, uz predstavnike vlada RS, FbiH i Brčko distrikta, nalaze se predstavnici ombudsmana u BiH i predstavnici OSCE. Formirane su radne grupe za ekonomska, socijalna i kulturna prava, grupa za očuvanje i razvoj kulturnog naslijeđa nacionalnih manjina, radna grupa za obrazovanje, radna grupa za pristup nacionalnih manjina medijima i informacija, radna grupa za političko učešće nacionalnih manjina, te grupa za civilna i politička prava u kojoj sam i ja, i radna grupa za prekograničnu saradnju – rekao je Rover.

Prema njegovim riječima, izrada strategije je planirana do kraja godine i biće predložena Savjetu ministara BiH na usvajanje. Osnovni cilj strategije jeste poboljšanje i rad nacionalnih manjina u BiH.

- Da bi ispunili sve zahtjeve Evropske unije BiH mora da riješi pitanje nacionalnih manjina. Svaka radna grupa sastoji se od po deset članova, s tim da mi imamo probleme oko učešća nacionalnih manjina u političkom životu. Na prošlim lokalnim izborima pokušali smo da imamo predstavnike nacionalnih manjina u lokalnim parlamentima. Tada je na neki način na sceni bila diskriminacija političkih stranaka prema nacionalnim manjinama gdje su stranke, samo da bi dobile jedan mandat više u lokalnom parlamentu, iskoristile listu nacionalnih manjina – kazao je Rover.

Planiranom strategijom je predviđeno da na predstojećim izborima kandidate predlažu udruženja nacionalnih manjina i savezi nacionalnih manjina u RS i FbiH kako bi se izbjegla manipulacija nacionalnim manjinama. Realizacijom strategije u planu je i aktivan angažman na proveđenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdić i Finci“.

- Prijedlog Saveza nacionalnih manjina i Savjeta nacionalnih manjina u NSRS biće da Dom naroda ubuduće broji četiri predstavnika nacionalnih manjina gdje bi bila dva predstavnika iz RS i dva iz FbiH, i to po prijedlogu koji bi kandidovali entitetski savezi nacionalnih manjina, a usvajala NSRS i Parlament FbiH – pojasnio je Rover.

On je istakao da je ova strategija potrebna radi položaja nacionalnih manjina koji nije zadovoljavajući u BiH. Nacionalne manjine se bore onoliko koliko mogu da doprinesu boljoj situaciji na svim poljima i one su najveći ambasadori ove zemlje, navodi Rover.

- Ima opština gdje nisu nacionalne manjine došle do izražaja. Moja opština Prnjavor je poznata po brojnosti nacionalnih manjina već 130 godina. Budžet Opštine ove godine je povećan za 14 odsto, a stavka za nacionalne manjine je smanjena za 45 odsto.

Vjerujem da to nije bilo voljom izvršne vlasti i načelnika, ali to se dogodi kad imate nestabilnu većinu u Skupštini – rekao je Rover, ističući da su predstavnici nacionalnih manjina ove godine zahtjevali da im se dodijeli iznos od 50.000 maraka.

Zbog umanjenih sredstava u pitanje je dovedeno održavanje redovnog Festivala nacionalnih manjina koji je već postao regionalno poznat.

 

Fokus