Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Savez nacionalnih manjina regiona Doboj - U pripremi treći broj časopisa

24.02.2012.


U skladu s programom rada Saveza nacionalnih manjina regiona Doboj, predviđeno je i izdavanje polugodišnjeg lista "Glas manjina regije Doboj". Do sada su izašla dva broja, prvi u junu a drugi u decembru 2011. godine. Dragan Marković, predsjednik ovog saveza, ističe da su osnovni ciljevi časopisa bolja informisanost pripadnika nacionalnih manjina na području regiona, Republike Srpske, a i BiH o radu udruženja, kao i odbornika nacionalnih manjina u parlamentima sedam opština dobojskog regiona. Prvo izdanje podržala je Misija OEBS-a u BiH.

- Materijal za prvo izdanje prikupljan je mjesecima, u saradnji sa udruženjima nacionalnih manjina u opštinama dobojskog regiona i lokalnim vlastima i medijima - rekao je Marković.
Na prvoj naslovnici našla se geografska karta regiona sa iscrtanim područjima sedam opština: Brod, Vukosavlje, Doboj, Derventa, Modriča, Petrovo i Teslić, kao i zvaničnim grbovima tih lokalnih zajednica.

- Osim tekstova o radu Saveza i udruženja, predstavljen je spisak od 17 nacionalnih manina u Srpskoj i BiH sa zastavama njihovih matičnih država, protokol o saradnji lokalnih vlasti i nacionalnih manjina, te izvodi iz statuta i programa rada Saveza, kao i Zakona o nacionalnim manjinama i konvencije UN o ljudskim pravima. Časopis je besplatan, a objavljeno je i elektronsko izdanje, koje je postavljeno na interntet stranici Saveza nacionalnih manjina regiona Doboj - kazao je Marković.

U drugom izdanju, među brojnim tekstovima je i dio izvještaja Centra za društvena istraživanja Analitika iz Sarajeva "Participacija nacionalnih manjina u lokalnoj vlasti", prema kojem opštine Doboj i Prnjavor predstavljaju primjer dobre prakse organizacija manjina i lokalne vlasti, kao i predstavnika manjina u te dvije opštine - ističe Marković. Drugo izdanje pomogla je opština Doboj.

Marković ističe da podrška Misije OEBS-a i Opštine Doboj puno govori o značaju međusobnog povezivanja čime se pripadnicima nacionalnih manjina i ostalim građanima obezbijedilo pravo na objektivnu informisanost.