Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Manjine kao bogatstvo

15.06.2011.


U Prnjavoru je nedavno predstavljen zbornik radova "Nacionalne manjine u Republici Srpskoj".

U predgovoru ovog djela, doc. dr Aleksandar Đurić istakao je da u našoj literaturi do sada nismo imali kompleksniju studiju koja iz različitih naučnih uglova posmatra nacionalne manjine u Republici Srpskoj kao posebno važan segment multikulturalnog života na ovim prostorima.

Predsjednk Saveza nacionalnih manjina RS, Stevo Havreljuk, istakao je da je ovo jedno od djela koje mnogo govori o dostignućima nacionalnih manjina u RS, kao i poboljšanju života na ovim prostorima zahvaljujući njihovom prisustvu.

- Vrlo je malo izdanja koja na ovim prostorima uopšte tretiraju nacionalne manjine. Evidentno je da su se dolaskom nacionalnih manjina na ove prostore mnoge stvari poboljšali, posebno u oblasti kulture, umjetnosti, poljoprivrede, a i drugih oblasti. Time je uopšte mnogo obogaćena kultura življenja - ocijenio je Havreljuk.

Sam naslov zbornika i obrađivane teme opisuju sadržajnost kulture nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, kolonizacije stranog življa u BiH, te probleme i nedostatake pri popisu stanovništva i opisivanju strukture stanovništva u BiH po pojedinim popisima. Bitno je naglasiti da je jedan od ciljeva autorizovanih radova zapravo svjedočanstvo o dobroj saradnji sa Savezom nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, te stvaranje sveobuhvatne baze podataka o nacionalnim manjinama i njena prezentacija preko veb interfejsa.

U prvoj temi, pod naslovom "Dolazak nacionalnih manjina na ove prostore", predstavljeni su radovi s naslovima "Banjolučka jevrejska porodica Poljokan" i "Dolazak Čeha na ove prostore". U ovim radovima predstavljen je dolazak Jevreja i Čeha na prostore Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, a posebno na prostore Banje Luke. Naglašen je značaj čuvanja maternjeg jezika, običaja, kulture i vjere, u koju svrhu su osnivana društva koja su imala svoje biblioteke, čitaonice, folklorne i muzičke grupe, te horove i dramske sekcije. Pripadnici ovih manjina imali su bogat društveni život, čime su obogatili kulturni život sredine u kojoj su živjeli. Donijeli su brojne novine i svojim radom dali veliki doprinos razvoju grada.

Druga tema, imenovana "Život i rad nacionalnih manjina", jeste najsadržajnija i u okviru nje su predstavljeni radovi, "Život i rad nacionalnih manjina", "Uticaj nedomicilnih arhitekata, inženjera i tehničara na formiranje arhitektonske slike BiH s kraja XIX i početka XX vijeka" , "Česi - muzičari u Banjoj Luci" ,"Međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir zaštite prava upotrebe jezika nacionalnih manjina" i "Zaštita nacionalnih manjina u društvima u tranziciji".

U Bosni i Hercegovini je zakonom priznato 17 nacionalnih manjina, a u Republici Srpskoj organizovano i aktivno u 38 udruženja djeluje 12 nacionalnih manjina. Naglašena je neophodnost rješavanja mnogih pitanja, kao što su ustavne promjene u dijelu koji se tiče nacionalnih manjina, izmjena izbornog zakona, status udruženja, saveza i savjeta, pitanje ministarstva, kancelarije ili referata nacionalnih manjina u Vladi RS, finansiranje, prostor za rad udruženja, zapošljavanje manjina i pitanje rada ljudi koji se profesionalno bave problematikom nacionalnih manjina, pitanje obrazovanja, pitanje stipendija i slično. Predstavljena je i uloga Čeha u kulturnom, prevashodno muzičkom životu Banja Luke, od njihovog dolaska u ovaj grad poslije 1878. godine.

Treća tema, "Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj", obuhvata radove, "Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj", "Kulturna raznolikost i nacionalne manjine i strateški urbani dizajn" i "Vjerski objekti nacionalnih manjina u funkciji promocije turističkih sadržaja - primjer: slovačka crkva u Bijeljini".

Ukazano je na mogućnost korištenja specifičnog oblika turizma - vjerskog turizma nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, kao i kulturnog turizma, za koje imamo komparativne prednosti.

 

Priredio: D.Grujić
Izvor: Dnevno novine FOKUS