Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Program VIII Smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske

14.09.2011.

Prateći program i centralna manifestacija VIII Smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske


V I I I   S M O T R A     K U L T U R N O G     S T V A R A LA Š T V A 
NA C I O N A L N I H    M A NJ I N A    R E P U B L I K E    S R P S K E

 

 •  LIKOVNO STVARALAŠTVO ČLANICA "ČESKE BESEDE" : IZLOŽBA
  05-14. SEPTEMBAR 2011. / OTVARANJE IZLOŽBE U 19 ČASOVA
  KLUB NACIONALNIH MANJINA GRADA BANJA LUKE

 

 • IZLOŽBA UMJETNIČKIH FOTOGRAFIJA: "SKOPLjE U NAŠIM OČIMA (СКОПЈЕ ВО НАШИТЕ ОЧИ)
  15. SEPTEMBAR - 03. OKTOBAR 2011.  /  OTVARANJE IZLOŽBE U 19 ČASOVA
  KLUB NACIONALNIH MANJINA GRADA BANJA LUKA

 

 • REVIJA NARODNIH NOŠNJI NACIONALNIH MANJINA: "NASLIJEĐE U ŠKRINJI, NASLIJEĐE IZ RUKE"
  23. SEPTEMBAR 2011. /  POČETAK U 19:30 ČASOVA
  PRIJEDOR - LAPIDARIJ MUZEJA KOZARA

 

 • REVIJA NARODNIH NOŠNJI NACIONALNIH MANJINA: "NASLIJEĐE U ŠKRINJI, NASLIJEĐE IZ RUKE"
  24. SEPTEMBAR 2011. /  POČETAK U 19:30 ČASOVA
  PRNJAVOR - DOM KULTURE

 

 • VIII SMOTRA KULTURNOG STVARALAŠTVA NACIONALNIH MANJINA: CENTRALNA MANIFESTACIJA
  30. SEPTEMBAR 2011. /  POČETAK U 19 ČASOVA
  NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE

 

 • PREZENTACIJA NACIONALNIH KUHINJA I KULTURNO - UMJETNIČKI PROGRAM: "UKUSI TRADICIJE"
  1. OKTOBAR 2011. /  POČETAK U 11 ČASOVA
  TRG KRAJINE