Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Debata: Multietničnost u kontekstu Evropske unije

28.07.2009.

Međunarodni pres centar, Hotel „Bosna“ Utorak, 28.jul 2009. god.


Friedrich Ebert Stiftung i Centar za medjunarodne odnose


Multietničnost u kontekstu Evropske unije


PROGRAM

Međunarodni pres centar, Hotel „Bosna“
Petak, 17. juli 2009. 12:00

12:00 - 12-15

Otvaranje debate:

1. Nada Tešanović, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske
2. Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose

12:15 – 13:15

Panel I: Evropska unija i multietničnost

Prof. dr Siniša Tatalović, Fakultet političkih znanosti Zagreb: „Multietničnost u kontekstu Evropske unije“;

Prof. dr Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti Zagreb:
„Geopolitičke promjene i nastanak novih nacionalnih manjina“

Dragoljub Davidović, gradonačelnik Grada Banja Luka: “Grad Banja Luka, multietničnost i odnos prema nacionalnim manjinama“;

13:15 – 13:45

Diskusija


13:45-14:00

Pauza za kafu

14:00 – 15:00

Evropska unija i pitanje nacionalnih manjina

Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske: «Politike Republike Hrvatske, evropska regulativa i zaštita nacionalnih manjina»

Stevo Havreljuk, predsjednik Saveza za nacionalne manjine Republike Srpske
«Republika Srpska, BiH i usklađenost sa evropskom praksom»

Ružica Jakešević, Fakultet političkih znanosti Zagreb, «Etnički odnosi na Jugoistoku Evrope (uticaj procesa raspada SFRJ)»


15:00-16:00

Diskusija i zaključci