Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Poljaci > Vjerski objekti > Crkva, Čelinovac

Crkva, Čelinovac

Crkva Svetog Mihovila Arkanđela

Naziv objekta: Crkva Svetog Mihovila Arkanđela

Lokacija: Čelinovac, opština Gradiška

Konfesija: Rimokatolička

Selo Čelinovac je u sastavu opštine Gradiška. Poljaci su nakon dolaska u Čelinovac 1895. godine osnovali svoju prvu koloniju. U to vrijeme za potrebe vjerskih obreda služila je jedna kuća u selu. U posljednjoj deceniji XX vijeka u Čelinovcu je sagrađena masivna jednobrodna crkva, pravougaone osnove, sa visokim zvonikom na pročelju. Oltarski prostor ima dva bočna krila. Krov crkve je dvoslivan, pokriven biber crijepom, a krov zvonika šiljast, pokriven bakarnim limom. Na podužnim fasadama nalaze se po dva lučno završena prozorska otvora, a na bočnim krilima oltara po jedan pravougaoni. Zadnja fasada je bez prozorskih otvora. Ulazni dio je naglašen timpanonom. U unutrašnjosti se iznad ulaza nalazi galerija oslonjena na dva stuba, a svod je ravan, drveni, na krajevima blago zakošen. Oltarski prostor je pravougaon, uklopljen u pravougaonu osnovu crkve, odnosno bez istaka na fasadnoj površini. U crkvi se nalazi zvono sa natpisom, gdje je navedena 1922. godina.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-poljska/crkva-svetog-mihovila-arkandjela/


Nazwa budynku: Kościół Świętego Michała Archanioła

Lokalizacja: Čelinovac, gmina Gradiška

Wyznanie: Rzymsko-katolickie

Wieś Čelinovac jest częścią gminy Gradiška. Po przybyciu do Čelinovac Polacyzałożyli tamswoją pierwszą kolonię w 1895 roku. W tym czasie do celów religijnych przeznaczony był jeden dom we wsi. W ostatniej dekadzie XX wieku zbudowano w Čelinovac masywny, jednonawowy kościół, na planie prostokąta z wysoką wieżą przednią. W części ołtarzowej znajdują się dwa skrzydła boczne. Dach kościoła jest dwuspadowy, pokryty dachówką, natomiast dzwonnica jest spiczasta,pokryta płatami blachy miedziano-cynowej. Każda z elewacji podłużnychposiada dwa okna łukowe, a skrzydła boczne w części ołtarzowej jedno prostokątne. Elewacja tylna nie ma okien. Część wejściowa jest podkreślona tympanonem. W środku nad wejściem znajduje się galeria, która opiera się na dwóch filarach. Sufit jest płaski, wykonany z drewna i zwężający się na końcach. Nawa poprzeczna jest prostokątna, wbudowana w prostokątnąpodstawę kościoła, bez wystającej części elewacji. Kościół ma dzwon, opisany datą 1922 roku.

www.ais-ba.org/monografija-poljska/crkva-svetog-mihovila-arkandjela/

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 45° 01' 57,60" (45° 01,96')
E 17° 11' 05,40" (17° 11,09')